Målet är att med fokus på vård och omsorg skapa teknik i vardagen som ökar trygghet, säkerhet och kvalitet på kommunens tjänster, både för medborgarna och för medarbetarna.

Nya tekniklösningar i omsorgen – För ökad trygghet, säkerhet och kvalitet

GPS-larm, digitala lås och tillsynskameror är i dag självklara hjälpmedel inom äldreomsorgen i Trelleborgs kommun. Det började på allvar med projektet Välfärdsteknik 2014.

Vi var tidigt ute här i Trelleborg när vi drog i gång projektet som bland annat gällde tillsynskameror för vård och omsorg, säger Mikael Karlsson, utvecklingsansvarig på socialförvaltningen.

Syftet, då precis som nu, är att med olika tekniklösningar öka trygghet, säkerhet och kvalitet på kommunens tjänster, både för medborgarna och för medarbetarna.

Inom projektet Välfärdsteknik gjordes en rad pilottester. Det rörde sig bland annat om digitala lås, tillsynskameror och olika typer av larm. Även videomöten med personal och anhöriga testades. Att gå från penna och papper till digitala planeringssystem fick nu också sitt genombrott.

– Det handlade om teknik i vardagen med fokus på vård och omsorg. Senare omfattades även personer inom LSS. Flera av försöken utföll så bra att de ganska snart blev standard, säger Mikael Karlsson.

I dag är till exempel digitala lås en självklarhet i alla lägenheter inom hemvården. Även tillsynskameror testades med framgång och blir nu allt vanligare.

– Alltfler föredrar att få sin tillsyn via en kamera i stället för att personal måste komma och kanske störa flera gånger under natten. Även planeringssystem för medarbetarna är nu standard. Personalen har allt i sin mobilapp, genomförandeplan och alla dokument, helt pappersfritt. Det är helt klart en stor effektvinst i arbetet, konstaterar Mikael Karlsson.

”Alltfler föredrar att få sin tillsyn via en kamera i stället för att personal måste komma flera gånger under natten.”

Även olika typer av larm är i dag självklara hjälpmedel, både inom vård och omsorg och för personer inom LSS. För personer med demensdiagnos är GPS-larm en stor trygghet för både brukare, anhöriga och personal. Det gäller även larm som utlöses om brukaren ramlar.

– Nu står vi inför ett generationsskifte där 40-talisterna som ju är datorvana blir våra kunder. Det innebär även ett teknikkunskapsskifte. Vi måste alltid möta medborgarna där de vill möta oss. Det innebär att vi hela tiden behöver utveckla och anpassa våra tjänster utifrån deras behov och önskemål. Det gäller även våra e-tjänster på kommunens webbplats, avslutar Mikael Karlsson.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: iStockphoto