Fullt utbyggt beräknas Övre och Stadsparkskvarteren innehålla cirka 600 bostäder, dessutom stråk med centrumkaraktär samt en förskola.

– Nu ska stadskärnans läkas ihop, säger planchef Sandra Gustafsson.

Stadsförnyelse mitt i hjärtat av Trelleborg

Bostäder och stråk med centrumkaraktär ska ge nytt liv åt Övre och Stadsparkskvarteren. När allt om några år är på plats kommer det gamla stationsområdet, som i årtionden upplevts som en stor och trist barriär mitt i Trelleborg att vara ett minne blott.

Nu har vi möjlighet att med en fin förtätning läka ihop stadskärnan. Det är utan tvekan en oerhört betydelsefull del i den stadsförnyelse som nu pågår här i Trelleborg, säger planchef Sandra Gustafsson.

Fullt utbyggt beräknas Övre och Stadsparkskvarteren innehålla cirka 600 bostäder. Dessutom stråk av centrumkaraktär på strategiska platser, möjlighet till ett mobilitetshus samt en förskola. Allt mitt i centrala staden, bara ett stenkast från Stadsparken och Stortorget och bara några minuter från centralstation.

Arbetet kommer att ske i flera etapper. Den första, som redan är i gång med anläggning av infrastruktur, innehåller 170 nya bostäder, vissa centrumverksamheter samt ett parkeringshus.

Planen innehåller även Stadsparken som får en rejäl utvidgning norrut med en temalekplats för barn i alla åldrar. Där kommer det även att finnas nya grönytor och sittplatser med möjlighet för rekreation, vila och lugna stunder.

Bostäderna blir en blandning, både hyresrätter och bostadsrätter i flerfamiljshus. Olika upplåtelseformer är en viktig del i projektet, för övrigt helt i linje med kommunens fokus på långsiktig hållbarhet. Något som inte tycks ha avskräckt marknaden, tvärtom.

– Vi har mötts av ett mycket stort intresse från byggbranschen. Hela 16 byggherrar har lämnat totalt 18 projektförslag. Vi har valt ut sex av dem som tillsammans skapar en spännande och harmonisk arkitektonisk helhet, säger Sandra Gustafsson.

En viktig del i det förberedande arbetet är också saneringen av kontaminerad mark. Det gäller marken där gamla Gasverket låg. En verksamhet som pågick från tidigt 1900-tal till 70-talet då verksamheten lades ner. Saneringsarbetet påbörjas i början på 2021 och beräknas pågå upp till ett år.

– Övre och Stadsparkskvarteren är som jag redan sagt ett otroligt viktigt projekt, mitt i hjärtat av Trelleborg. När stadskärnan nu knyts samman, utvidgas och förlängs norrut skapas nya stråk att röra sig. Genom förlängning av Astrid Lindgrens allé ända upp mot lasarettet, säger Sandra Gustafsson.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Rosie Alm
Visionsbild: Link Arkitektur

BAKGRUND

Övre är gamla stationsområdet mitt i centrala Trelleborg, precis intill Stadsparken och cirka fem minuters promenad från centralstation. Området kallas för Övre från tiden när det var en järnvägsstation med namnet Övre station. När järnvägslinjerna blev färre omvandlades platsen till ett busstorg. Övre var navet för stadens kollektivtrafik fram till 2015 när centralstationen återinvigdes.