De fantastiska naturvärdena med lantlig idyll, böljande landskap och den fyra mil långa kuststräckan är väldigt attraktiva sidor av vår mångfacetterade kommun. En oerhörd tillgång inför det kommande stadsbyggandet med Kuststad 2025 i spetsen. (Foton: Niclas Ingvarsson)

Trelleborgare – var stolt över vår fantastiska kommun

Trelleborgs kommun går just nu igenom en helt fantastisk utveckling. Vi är nu i en genomförandefas efter flera år av planering. Kommunen kommer att lyfta till en helt ny nivå.

Målet står klart. Trelleborg ska på sikt bli en av Skånes mest attraktiva kommuner att både bo och verka i. Och det målet kommer vi att nå!

Kommunens unika geografiska läge med goda kommunikationer till andra storstäder, resten av Skåne och även Köpenhamn, lockar. De fantastiska naturvärdena med lantlig idyll, böljande landskap, och den fyra mil långa kuststräckan är väldigt attraktiva sidor av vår mångfacetterade kommun.

2020 var året då nyföretagandet i kommunen slog nya rekord trots den globala pandemin vilket visar oss att det finns olika sätt att möta hot och nya förutsättningar. Detta år har gett mig och politiken ett kvitto på att vi står väl rustade för framtida utmaningar – det finns alltid nya bättre lösningar.

2020 var också året då kommunen för första gången visade upp samtliga våra nämnders budgetar i balans – vilket alltså aldrig tidigare har hänt. Trelleborgs ekonomi är historiskt stark och det finns nog många andra kommuner i Sverige som hade velat vara i vår sits och ha vårt ekonomiska resultat.

Trelleborgs stora satsningar och arbetet med dessa fortsätter ihärdigt. Kuststad 2025 och processen med Västra Sjöstaden är i full gång. Familjens hus byggs just nu i Anderslöv, ett hus som kommer att bli långt mer än en byggnad. Det blir det naturliga hjärtat för hela området utifrån både hälsa och bildning och stärker hela närområdet.

Trelleborg är i framkant när det gäller den tekniska utvecklingen. Vi har bland annat valt att ansluta oss till ett vätgasprojekt som är en del av en grön framtid. Min bestämda uppfattning är att vi bäst löser de miljöproblem som finns med ny innovativ teknik.

Mitt i visionerna är det nämligen minst lika viktigt att vara tydlig och konsekvent – kommunens viktigaste dagliga arbete är kärnverksamheterna: medborgarnas vård, trygghet och utbildning.

Det är alltså en balansakt av precision som vi har framför oss. Sköta det dagliga arbetet med ökad effektivisering samtidigt som vi jobbar vidare med de långsiktiga ambitionerna. 

Efter 2020, som i sanning är ett utmaningarnas år, så vet jag att vi kommer att klara det – med hårt arbete och prioriteringar kommer vi både stå starkare och fortsätta utvecklas mot vårt utsatta mål – att Trelleborgs kommun ska bli en av Sveriges mest attraktiva kommuner att bo och verka i!

”Min bestämda uppfattning är att vi bäst löser de miljöproblem som finns med ny innovativ teknik”

Mikael Rubin, (M) Kommunstyrelsens ordförande