Denna artikel är en annons

Magnus Sahlin, vd för nya bolaget Trelleborgs Energi och Fredrik Schlyter, affärsingenjör, besöker solcellsparken i Smygehuk, en av kommunens satsningar på klimatsmartare el. (Foto: Rosie Alm)

I dag finns det 15 laddstolpar i Trelleborgs kommun och användningen har ökat med 49 procent sedan 1 januari 2020. (Foto: Rosie Alm)

Trelleborgarnas energibolag fokuserar på klimatet

De tidigare kommunala bolagen för fjärrvärme, elhandel och elnät slås nu samman i en gemensam organisation, det nybildade kommunala bolaget Trelleborgs Energi AB. Ett spännande vätgasprojekt och ett tydligt fokus på att Trelleborg ska bli Sveriges klimatsmartaste kommun står högt på agendan vid nystarten.

Som energivärlden nu ser ut och fortsätter att utvecklas i snabb takt kan de olika energislagen inte längre vara frikopplade från varandra. Framtiden är här. Därför skapar vi en ny organisation med start 1 januari 2021 som gör att vi fortsatt kan stå starka på en hård konkurrensutsatt marknad, säger bolagets vd Magnus Sahlin. 

Målsättningen är, förklarar han, att långsiktigt kunna erbjuda lokalmarknaden en robust, trygg och leveranssäker energiförsörjning med minimal belastning på miljön.

I dag är energislagen integrerade på ett vis som de inte varit tidigare. För att hänga med gäller det därför att anpassa sig till verkligheten.

– Med ett gemensamt bolag uppnår vi viktiga synergieffekter mellan de tre benen elnät, fjärrvärme och energiförsäljning och kan på så sätt skapa en starkare organisation. Det gäller allt från företagskulturen till ekonomisystem, IT-system, hemsidor och arbetssätt. Verksamheten i sin helhet utvecklas och uppgraderas och blir därmed effektivare och snabbare med bibehållen hög kvalitet, säger Magnus Sahlin.

Han betonar att de tre benen står väl rustade inom sina respektive områden. De stora investeringarna på elnätet under de senaste 5-6 åren, som slutförs 2021, gör att de mer än väl klarar behoven för Trelleborgs starka tillväxt. Detsamma gäller fjärrvärmen som haft en kraftig utveckling sedan starten 2002.

Vad gäller elhandel, som är Trelleborgs Energis tredje ben, är uppdraget från kommunen att verka för låga energikostnader.

– Vi strävar efter att ha landets lägsta pris på treårsavtal. Det är en strategi som slagit mycket väl ut. Ungefär 80 procent av våra 17 000 elnätskunder har valt att även ha oss på den avreglerade delen. Det är ett kvitto på att vi verkligen är trelleborgarnas egna energibolag! Vi kan hålla lägre priser eftersom vi inte har de avkastningskrav som privata aktörer på marknaden har. De pengar vi tjänar stannar kvar i kommunen.

Magnus Sahlin betonar att den lokala närvaron och den tillgänglighet som Trelleborgs Energi kan ge trelleborgarna, är något som verkligen uppskattas. En annan styrka är bolagets fokus på miljö och energieffektivitet.

– Vi ska dra vårt strå till stacken när det kommer till klimatet. Bland annat genom att hjälpa fastighetsägare att hushålla med befintlig energi, både el och fjärrvärme. Målet är att genom systematisk energieffektivisering minska förbrukningen med minst 10 procent. Vi börjar nu med kommunens fastigheter, fortsätter sedan med de kommunala bolagen för att så småningom hjälpa alla våra kunder, säger Magnus Sahlin.

Men allt handlar egentligen om ett långsiktigt betydligt större mål än att bara sänka kostnader. Ytterst handlar det om att rädda planeten.

– Vi måste helt enkelt minska vår miljöbelastning. Vår ambition är att Trelleborg ska växa utan att energiförbrukningen ökar. Då räcker det inte med att hushålla med energi, vi måste samtidigt öka våra insatser på nya energilösningar.

Med ett brett utbud av tjänster och energieffektiva produkter vill Magnus Sahlin att Trelleborgs Energi aktivt ska bidra till en bättre energiförsörjning och mindre belastning på miljön.

– Huvudfokus är att fortsätta verka för låga energikostnader i Trelleborg. Som energibolag ska vi också ligga i framkant på en rad områden och framför allt bidra till att Trelleborg blir Sveriges mest klimatsmarta kommun, avslutar Magnus Sahlin.

En av fyra nybyggda fördelningsstationer 132/12 kV. Byggda för att framtidssäkra effektbehovet i Trelleborgs Elnät.

Trelleborg blir ledande inom svensk vätgas

Trelleborg är den första av åtta svenska kommuner som kvalificerat sig till en EU-finansierad vätgaskorridor mellan de nordiska huvudstäderna.

Trelleborgs ambition att sänka andelen fossila bränslen i den egna fordonsflottan och därmed minska klimatpåverkan tar nu ett stort kliv framåt genom ett EU-finansierat initiativ för vätgas inom transportsektorn i Sverige.

För Trelleborg och sju andra svenska orter inkluderar det en tankstation för vätgas plus en första flotta med bränslecellsfordon. Dessutom produktion och distribution av grön vätgas.

– Vätgas är en fantastisk framtidslösning för energi med flera funktioner i samhället: el, energilager, drivmedel, industri, värme och syrgas. Bland annat utreds möjligheterna till en produktionsanläggning för vätgas i Trelleborgs hamn, säger Trelleborgs Energis vd Magnus Sahlin.

Storskalig vätgasproduktion kopplas mot fjärrvärme, storskalig energilagring, elproduktion, försäljning av vätgas som fordonsbränsle och till framställning av diverse produkter. En produktionsanläggning möjliggör även inkoppling av storskalig, havsbaserad vindkraft i Trelleborg.

– Det bästa av allt, energilösningar med vätgas genererar inte några utsläpp av koldioxid.