Totalt ska cirka 1 800 lägenheter byggas i en minst sagt unik och härlig boendemiljö. Här ska finnas liv och rörelse med förskola, vårdcentral och annan service, butiker, restauranger och caféer.

Nu är det Trelleborgs tur att omvandla uttjänta hamn- och industriområden till nya attraktiva stadsmiljöer. Först ut är Västra Sjöstaden med förväntad byggstart 2023.

Västra Sjöstaden – Trelleborgs nya entré i väst

Alla drar sig ner mot havet. Snart, när hamnområdet har omvandlats till en levande stadsmiljö, blir det verklighet även i centrala Trelleborg. Men först ut är Västra Sjöstaden. En ny stadsdel med havet som närmaste granne.

Det vi nu planerar för är ett av de riktigt stora stadsomvandlingsprojekt som äger rum i Trelleborg, säger stadsarkitekt Lena Borglund.

Andra har gjort det, städer som Malmö, Helsingborg och Göteborg, där uttjänta hamn- och industriområden omvandlats till nya attraktiva stadsmiljöer. Nu är det Trelleborgs tur.

– Det är fantastiskt spännande att få vara med om, en dröm för en stadsarkitekt. Det blir en ny berättelse i Trelleborg. Vi väcker liv i en havsmiljö som hittills varit präglad av industriverksamhet. Det blir en omdaning till ett strandnära boende, en helt ny bild av Trelleborg, säger Lena Borglund.

Det unika tillfället, att ta tillbaka stadens kanske främsta tillgång, den omedelbara närheten till havet möjliggörs.

I ett första skede ligger fokus på Västra Sjöstaden. Det vill säga det gamla verksamhetsområdet vid Ica Maxi, som sträcker sig längs kusten, väster om hamnområdet och centrala staden.

”Här får trelle­borgarna tillgång till både strandpromenad och sandstrand.”

Här, i ett av Trelleborgs mest attraktiva lägen, ska en ny stadsdel med blandad bebyggelse växa fram etappvis med förväntad byggstart 2023. Läget vid västra infarten till Trelleborg gör Västra Sjöstaden till en av stadens nya entréer. Fastighetsägarna, Midroc, Serneke och Ica Fastigheter, har därför tillsammans med kommunen lagt ner stort hjärta i arbetet att skapa något riktigt bra för staden.

– Trelleborg har från blomstringstiden på 1930-talet många vackra byggnader med en fin blandad arkitektur. Till exempel badhuset och Axel Ebbes konsthall. Nu har vi chansen att återigen skapa något nytt, en unik stadsmiljö som trelleborgare kan vara stolta över i generationer framöver, säger Lena Borglund.

Västra Sjöstaden blir alltså inte en stadsdel i mängden. Inspiration kring utformning och materialval är tänkt att hämtas från den gamla fiskeorten med sin speciella karaktär. En enkelhet men med robusta och väderbeständiga material. Det innebär också knäckta gator och gränder som bryter vinden från havet.

– Visionen är, vilket Lena Borglund betonar, att fokus ska vara på det vardagliga livet  med en ton av de gamla fiskelägena om än i en mer storskalig och modern version. Samtidigt skapas en igenkänning från brokigheten i Trelleborgs gamla kvarter med varierad bebyggelse, både hög och låg, med olika arkitektoniska stilar.

– Det blir en unik stadsmiljö som trelleborgare kan vara stolta över i generationer framöver, säger Lena Borglund.

Totalt ska cirka 1800 lägenheter byggas i en minst sagt unik och härlig boendemiljö med havsnära läge och kommande strandliv. Här ska finnas liv och rörelse med förskola, vårdcentral och annan service, butiker, restauranger och caféer. Främst vid en ny torgmiljö intill Ica Maxi.

– Det blir samtidigt en allmän mötesplats för alla trelleborgare som här får tillgång till både strandpromenad och sandstrand. Och jag är övertygad om att den också kommer att locka till sig både nya invånare och långväga besökare, avslutar Lena Borglund.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Rosie Alm
Visionsbilder: Kanozi Arkitekter

FAKTA VÄSTRA SJÖSTADEN

Industriområdet väster om Trelleborgs centrum ska omvandlas till ett nytt bostads- och rekreationsområde med plats för cirka 1 800 nya bostäder, centrumverksamheter och en ny strand och strandpromenad. 
Vad händer nu?
• 2021 beräknas kommunfullmäktige godkänna planprogrammet.
• Under 2022 och en tid framöver, fortsätter arbetet med att upprätta detaljplaner.
• Om allt går som planerat kan byggstart ske 2023.