”Vi behöver växa med fler förskolor och skolor”

En helt ny skola – Västervång­skolan – är på plats. Det gäller också den stora om- och tillbyggnaden av Skegrie skola. Men det slutar inte där. Ett antal planer för nya förskolor kommer att förverkligas inom några år.

Med den takt som Trelleborg nu växer och utvecklas gäller det att planera strategiskt för att klara nutida och framtida behov av bostäder, arbetsplatser, infrastruktur och samhällsservice.

– Även förskolor och skolor ligger högt på vår prioriteringslista, säger Mårten Olsson, som är tillväxtchef på Trelleborgs kommun med ansvar för frågor kring mark, exploatering och försörjning av lokaler.

Han betonar att Trelleborg vill växa och har ambitiösa tillväxtmål. Från nuvarande invånarantal på 45 600 till 50 000 år 2028 och ytterligare 5 000 till 2035.

– Med Pågatågen och motorvägen på plats, plus planerat bostadsbyggande i nya stadsdelar, finns verkligen potential till en kraftig befolkningsökning. Bättre pendlingsmöjligheter lockar allt fler att flytta hit, konstaterar Mårten Olsson.

Att det är mycket spännande som händer i Trelleborg just nu, både i fråga om bostadsbyggande och centrumförnyelse, råder det knappast något tvivel om.

– Vi måste även växa med fler skolor och förskolor, både kommunala och privatägda. Västervångskolan med sina cirka 950 elever, årskurs F-9, är vår absolut största satsning. Även om- och tillbyggnaden av Skegrie skola, var en viktig framtidssatsning, säger Mårten Olsson.

Till Skegrie skola hör även en ny fullskalig idrottshall med fritidsutrymmen samt en ny förskola med åtta avdelningar för 160 barn.

Ytterligare ett par förskolor byggs just nu. Den ena som ska drivas i privat regi blir granne med Generationsparken centralt i staden. Den andra blir en del i ett helt nytt komplex i Anderslöv, där företaget Cura Hill bygger ”Familjens hus, som utöver en kommunal förskola även innehåller bibliotek och vårdcentral.

– Det här gör att vi står väl rustade inför framtiden. Det är oerhört viktigt att vi med den kommunala servicen håller jämn takt med befolkningsutvecklingen. Allt eftersom befolkningen växer måste vi vara beredda att bygga mer, avslutar Mårten Olsson.

Text: Per-Åke Hultberg